Maxx - tři tečky

07.04. 2009
ticho, tak svaté ticho
jazyk jsem si ukousl
při poslední lži
praskl jsem pýchou
teď mlčky polykám pravdu
jsem alfa, zrození světa
jsem omega, poslední cigareta
snad zítřek vyřkne slovo "změna"
dnes jsem však prázdný, jsem beze jména


aktuální skóre: 0


Valid XHTML 1.0 Strict