Maxx - Fúze

18.08. 2021
Byl jednou jeden mladý klerik,
který dostal chuť na limerik.
Nežli však napsal první větu,
Bůh ho předurčil k trioletu.
Prý je to forma z vyšší sféry.

Takto mnich, Boha velebící,
koná skrz verše pokání.
Dumá nad každou repeticí.
Takto mnich, Boha velebící,
až jednou zhasnou jeho svíci
chce mít nahoře zastání.
Takto mnich, Boha velebící,
koná skrz verše pokání.


aktuální skóre: 1


Valid XHTML 1.0 Strict