Maxx - Příteli, který ztratil...

23.07. 2006
minulý týden jsem ho zahlédl
můry zrovna dávaly lásku lucernám
on pak pomalu na zem usedl
a kolem prázdno, každý sám
plul svým prostorem a směrem

snad chtěl svou nicotou říci
že on je náš otec i vrah
má na svědomí skvrny na měsíci
a obrátí nás jednou v prach
odepíše nás, škrtne perem

ani já jsem ho nevnímal a šinul jsem se dál jako zbývajících stoosmdesátšest stínů...


aktuální skóre: 0


Valid XHTML 1.0 Strict